Sunday, June 5, 2011

How to Deliver a Bad News

Shoji here, just want to share you a story:

---

KUMIRIRING ang telepono nang madaling araw....

"Hello, Master Carlos? Si Arnaldo po ito, 'yung

katiwala niyo sa bahay-bakasyunan niyo."

"O, Arnaldo, ikaw pala. Ano't napatawag ka? May

problema ba?

"Um, napatawag lang po ako para abisuhan kayo na

namatay ang alaga niyong parrot."

'Yung parrot kong si Pikoy, patay? 'Yung nanalo sa

bird show?

"Opo, Master Carlos, 'yun na nga po."

"Putris ... sayang! Ang laki pa naman ng nagastos ko

sa ibong 'yon.

Hay, buhay! Teka, ano nga ba ang ikinamatay niya?"

"E, kumain po kasi ng bulok na karne...."

"Bulok na karne? At sino namang salbaheng tao ang

nagpakain sa kanya ng bulok na karne?"

"W-Wala po. Nanginain po siya ng karne ng isang patay

na kabayo."

"Patay na kabayo? Anong patay na kabayo, Arnaldo?"

"E, 'yun pung mga thoroughbred horses niyo, Sir.

Namatay po kasi lahat sila sa pagod, kahihila ng

kariton ng tubig."

"Nasisiraan ka na ba ng bait? Anong kariton ng

tubbbiiiiggggg?"

"'Yun pong pinampatay namin ng sunog."

"Diyos ko po! Anong sunog naman 'yang pinagsasasabi

mo?"

"'Yun pong halos tumupok sa bahay niyo.... Tumumba po

'yung isang nakasinding kandila, tapos nagliyab 'yung

kurtina at mabilis na kumalat ang apoy...."

"Ano? Puuut*#*@?!@.... E, may kuryente naman diyan sa

bahay-bakasyunan, a.

Para saan 'yung kandila?"

"Para sa burol po."

"Ano? Kaninong burol?

"Sa nanay n'yo po, Sir. Bigla kasi siya dumating dito

nu'ng isang gabi, walang kaabi-abiso. Lampas

hatinggabi na. Akala ko po magnanakaw. Binaril ko."

No comments:

Post a Comment